Giá vàng miếng tăng cả trăm nghìn mỗi lượng

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn