Ngân hàng tăng vay mượn lẫn nhau

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn