Thị trường liên tiếp có những phiên tăng điểm

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn