Vàng tăng giá, khoảng cách chênh lệch nới rộng

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn