Nửa triệu đồng một quả bưởi "khổng lồ" bày mâm ngũ quả

Nửa triệu đồng một quả bưởi
 
 
Nửa triệu đồng một quả bưởi "khổng lồ" bày mâm ngũ quả

 Anh Tú

Nguồn: kinhdoanh.vnexpress.net