15 thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới

.

Các chuyên gia này đã chỉ ra những thành phố hiện đại trên thế giới đầu tư và bảo tồn cây xanh dựa trên các số liệu thu thập được, trong đó có cả dữ liệu từ Google Street View.

Dưới đây 15 thành phố có diện tích cây xanh chiếm tỉ trọng lớn nhất trên tổng diện tích đô thị:

15 thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới - Ảnh 1.

15: Tel Aviv - Israel - 17,5%

15 thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới - Ảnh 2.

14. Boston, Massachusetts, Mỹ — 18,2%

15 thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới - Ảnh 3.

13. Miami, Florida, Mỹ — 19,4%

15 thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới - Ảnh 4.

12. Toronto, Canada — 19,5%

15 thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới - Ảnh 5.

11. Seattle, Washington, Mỹ — 20%

15 thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới - Ảnh 6.

10. Amsterdam, Hà Lan — 20,6%

15 thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới - Ảnh 7.

9. Geneva, Thụy Sĩ — 21,4%

15 thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới - Ảnh 8.

8. Frankfurt, Đức — 21,5%

15 thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới - Ảnh 9.

7. Sacramento, California, Mỹ — 23,6%

15 thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới - Ảnh 10.

6. Johannesburg, Nam Phi — 23,6%

15 thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới - Ảnh 11.

5. Durban, Nam Phi — 23,7%

15 thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới - Ảnh 12.

4. Cambridge, Massachusetts, Mỹ — 25,3%

15 thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới - Ảnh 13.

3. Vancouver, Canada — 25,9%

15 thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới - Ảnh 14.

2. Sydney, Australia — 25,9%

15 thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới - Ảnh 15.

1. Singapore — 29,3%

Nguồn: nhadat.tuoitre.vn