Sắp diễn ra Festival Lúa gạo Việt Nam lần 3

Sắp diễn ra Festival Lúa gạo Việt Nam lần 3

Festival Lúa gạo Việt Nam lần 3 với chủ đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển bền vững; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sẽ diễn ra từ ngày 18 - 24/12 tại Tp Tân An (Long An).