ECB ra mắt đồng 100 EUR và 200 EUR mới

ECB ra mắt đồng 100 EUR và 200 EUR mới

VTV.vn - Đây là những mẫu tiền cuối cùng thuộc thế hệ đồng tiền thứ hai với tính năng siêu bảo mật được thiết kế đặc biệt và nhỏ gọn hơn.